2023 vår

Klimakteriet – sjukligt, eller normalt?

arrangör:
Astellas
Medverkande:

Angelica Lindén Hirschberg, professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska Universitetssjukhuset
Heidi Stensmyren, temachef Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner vid Karolinska Universitetssjukhuset
Per Kristiansson, docent och specialistläkare, ledamot i Socialstyrelsens vetenskapliga råd inom allmänmedicin samt sakkunnig i framtagandet av ”Vård och behandling vid klimakteriebesvär i primärvården samt i den gynekologiska specialistvården”
Viveca Odlind af Klercker, professor emeritus i obstetrik och gynekologi och senior expert på Läkemedelsverket, om klimakteriet
Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society Company
Arrangör: Astellas Pharma

om panelsamtalet:

Enligt SCB fanns det den 31 december 2022, 5 223 232 kvinnor i Sverige, av dessa var 981 613 kvinnor i åldern 45 - 59 år, vilket motsvarar ungefär en tiondel av Sveriges befolkning. I denna åldersgrupp har kvinnor ofta kommit in i klimakteriet eller övergångsåldern. En stor del av dessa kvinnor upplever då olika typer av besvär och kroppen förändras. När östrogenhalten i kroppen minskar orsakar det många olika symtom. De vanligaste besvären som uppstår är värmevallningar, svettningar, humörsvängningar och torra slemhinnor. Andra besvär som också kan kopplas till klimakteriet är till exempel depression, en känsla av orkeslöshet och sämre självkänsla. För många kvinnor kan besvären pågå i upp till 5 år eller längre.
Många besvär kan enkelt kopplas till klimakterieförändring medan andra är svårare att identifiera. De flesta kvinnor befinner sig på arbetsmarknaden i den här åldern och dessa besvär kan ha en betydande inverkan på livskvaliteten och arbetsförmågan. Det är en stor anledning till att kvinnor i klimakteriet söker läkarvård.
Idag ska vi prata om kvinnors hälsa och främst kvinnor i medelåldern en grupp som ofta glöms bort.

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer