2023 höst

Kliniska prövningar – en förutsättning för precisionsmedicin och vice versa

arrangör:
Roche
Medverkande:

Daniel Ågren, ansvarig för precisionsmedicin på Roche

Edvard Abel, föreståndare på Sahlgrenska Comprehensive Cancer Center, CCC

Lise-lott Eriksson, ordförande i Myeloma Patients Europe

Peter Asplund, verksamhetschef vid verksamhetsområde Anestesi och Intensivvård i Region Örebro län

Ulrika Westerlund (MP) ledamot i riksdagens socialutskott

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society Company

om panelsamtalet:

Precisionsmedicin är ett paradigmskifte för vården, men för att nyttan ska kunna komma patienterna till del måste det implementeras på ett jämlikt sätt i Sverige. Med precisionsmedicin menas att man tar tillvara individens unika förutsättningar för att ge den bästa vården – rätt behandling till rätt patient vid rätt tid.

En förutsättning för implementering av precisionsmedicin är att vi har tillgång till kliniska prövningar i Sverige. Tyvärr har dessa minskat under de senaste åren. Om antalet kliniska prövningar ska öka behöver vi se över vilka möjligheter som finns för att implementera dessa i det kliniska vardagsarbetet.

Här vill vi diskutera vilka åtgärder som behövs för att möjliggöra för fler kliniska prövningar. Allt till nytta för patienten!

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer