2023 höst

Kompetensförsörjningen – en ödesfråga för svensk cancervård

arrangör:
Nollvision Cancer
Medverkande:

Fredrik Nikolajeff, professor i medicinsk teknik vid Luleå tekniska universitet (LTU) samt vetenskaplig ledare för Innovativ Precisionshälsa i norra Sverige och ordförande i Svensk Medicinteknisk Förening (MTF) inom Svenska Läkaresällskapet

Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Halland

Signe Friesland, ordförande i Svensk onkologisk förening och verksamhetschef på Tema Cancer vid Karolinska Universitetssjukhuset

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society Company

Ytterligare deltagare kan tillkomma.

om panelsamtalet:

Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna för svensk hälso- och sjukvård idag, inte minst inom cancervården. Enligt Svensk onkologisk förening måste antalet onkologer fördubblas till och med år 2040 jämfört med idag, för att klara av den ökade cancerincidensen och det ökade antalet personer som lever med en cancerdiagnos.

Även fler sjuksköterskor, radiologer, kirurger och patologer behövs, och nya yrkeskategorier som molekylärbiologer och bioinformatiker. Ytterligare en viktig grupp som behövs är olika kompetenser inom strålterapi.

För att klara av det ökade behovet av ny och utökad kompetens krävs att rekrytering och utbildning påbörjas omgående. Men samtidigt saknas utbildningar för det som krävs, exempelvis specifika ingenjörsutbildningar, och det råder brist på disputerade lärare inom vissa hälso- och sjukvårdsutbildningar vid universitet och högskolor. Det krävs också att vi ser på vilka möjligheter som finns att arbeta på smartare sätt och att arbeta med system som underlättar och skapar fler vårdminuter för de medarbetare vi redan har.

Vilka insatser krävs för att vi ska säkra kompetensförsörjningen inom svensk cancervård och vem ansvarar för vilka insatser?

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer