2022 höst

Life science as a political vision?

arrangör:
Janssen
Medverkande:

Anna-Lena Danielsson(S) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västerbotten
Freddie Henriksson, chef, avdelningen kontakter myndigheter & politik hos Janssen
Jenni Nordborg, nationell life science-samordnare
Mats Ulfendahl, forskningsdirektör i Region Östergötland
Samtalsledare: Göran Hägglund
Arrangör: Janssen
EM-113595, oktober 2022

om panelsamtalet:

Life science är ett brett begrepp som bland annat innefattar produkter och metoder för att bibehålla en god hälsa, eller för behandling av sjukdomar.
Sverige har en stark ställning internationellt med en historik av forskning och utveckling i världsklass inom både läkemedel och medicinsk teknik. Vi vet även att flera helt livsavgörande innovationer har sitt ursprung i Sverige. Vi vet också att life science-sektorn står för en betydande del av exportintäkterna men vi har också en del utmaningar att arbeta vidare med.
Det kommunala självstyret i de 21 svenska regionerna har gjort att exempelvis datasystem, delning av data, rörlighet för patienter och liknande, inte integrerats över regiongränserna. Vi har också många lösningar som är ”sjukhusunika”.
Samtidigt utvecklas i hög grad life science-produkter genom prövning på patienter och i klinisk verksamhet och då är samarbete mellan näringsliv och hälso- och sjukvård nästan alltid en förutsättning för framtagande av nya läkemedel, medicinsk teknik och diagnostik.
Janssen vill vara en del i att förverkliga den nationella life science-strategin och har därför tagit fram ett positionspapper ;vi forskar för livet – för patienternas bästa, med fokus på några områden där gapen snabbt skulle kunna överbryggas.

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer