2022 Almedalen

Life science – en fråga som berör oss alla!

arrangör:
Janssen
Medverkande:

Berkeley Vincent, vd för Janssen i Sverige och Norden
Björn Eriksson, generaldirektör vid Läkemedelsverket
Magdalena Bengtsson Levin, regional affärschef på Janssen
Malin Sjöberg Högrell (L) regionråd och ordförande i sjukhusstyrelsen i Region Uppsala
Mats Ulfendahl, forskningsdirektör i Region Östergötland
Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Janssen.

om panelsamtalet:

Life science har möjlighet att hitta lösningar på dagens och morgondagens stora hälso- och samhällsutmaningar. Samtidigt behöver alla i samhället kraftsamla för att verka för en friskare befolkning.
Det är tydligt i Sveriges life science-strategi att samverka över gränser – nationellt, regionalt, lokalt, bransch, industri, akademi och patient – är avgörande för att kunna lösa komplexa problem. Allt i syfte att möjliggöra en utveckling som ger patienter tillgång till den vård som faktiskt är möjlig i dag.
Forskningen går fort framåt och de framsteg som görs ställer nya krav på samhället för att kunna ta vara på den fantastiska utveckling som i dag sker inom hälsa och vård. Läkemedelsföretaget Janssen, som är en del av Johnson & Johnson-koncernen, bedriver forskning inom framför allt immunologi, cancer och neuroscience (psykisk ohälsa). Janssen är därmed en del av vården med behandlingar inom dessa områden och har som mål att vara en aktiv del i arbetet med att genomföra den nationella life science-strategin.
Dagens samtal har fokus på hur vi tillsammans kan få slagkraft i genomförandet av två viktiga områden:
”Snabb och jämlik tillgång till nya läkemedel behöver effektiva processer” och att ”Öka antalet företagsinitierade kliniska studier”.

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer