2022 Almedalen

Liv till åren eller år till livet – en fråga om livskvalitet för män som drabbas av prostatacancer

arrangör:
Janssen
Medverkande:

Kent Lewén, ordförande i Prostatacancerförbundet
Marie Morell (M) regionråd i Region Östergötland och ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation
Mårten Fellenius, överläkare på urologen vid Visby Lasarett
Petter Odmark, analyschef på Reform Society
Rachel De Basso (S) regionråd och ordförande i nämnden för Folkhälsa och sjukvård i Region Jönköpings län
Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Janssen.

om panelsamtalet:

Varje år upptäcks fler än 10 000 nya fall av prostatacancer. En tredjedel av all cancer hos män är prostatacancer, det är den vanligaste manliga cancerformen. Trots detta finns det regionala skillnader i vård och behandling av de män som drabbas. Enligt Patientlagen kapitel tre samt RCC:s kunskapsbank ska patientens önskemål väga tungt vid valet av behandling. Personen ska informeras om tänkbara fördelar och nackdelar med de olika behandlingarna, inklusive riskerna för biverkningar. Han bör få patientinformation om tidig upptäckt prostatacancer och ska få veta att han har rätt till en ny medicinsk bedömning. Fina ord som tyvärr inte stämmer med verkligheten trots att valet av behandling radikalt och oåterkalleligt kan försämra livskvaliteten för den som är drabbad beroende på vilken behandlingsmetod som väljs. Hur går vi från ord till handling när det gäller ge den som är drabbad av prostatacancer möjlighet att vara delaktig i sin vård och behandling?

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer