2021 höst

Lungcancerscreening på liv och död!

arrangör:
Nollvision Cancer
Medverkande:

Cecilia Halle, biträdande enhetschef på enheten för folkhälsa och sjukvård vid Socialdepartementet
Ebba Hallersjö Hult, verksamhetsledare vid Nollvision cancer
Mattias Fredricson, enhetschef för nationella riktlinjer och screening vid Socialstyrelsen
Mikael Johansson, onkolog, överläkare vid Norrlands universitetssjukhus och lektor vid Umeå Universitet, regional processledare för lungcancer samt ordförande i nationella vårdprogramgruppen för lungcancer
Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Cancerfonden
Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Nollvision cancer.

om panelsamtalet:

Lungcancer är den vanligaste cancerdödsorsaken i Sverige och i resten av världen. Tyvärr ökar antalet lungcancerfall. I Sverige är ökningen särskilt tydlig bland kvinnor och fler kvinnor dör nu av lungcancer än av bröstcancer. Tidig upptäckt är det absolut viktigaste för att möjliggöra botande behandling men två tredjedelar av lungcancerfallen upptäcks för sent. Två stora internationella studier har visat att man kan minska dödligheten med 20-40 procent genom att låta högriskindivider genomgå regelbundna kontroller med skiktröntgen. Men det finns frågetecken. Hur ska vi komma vidare och rädda liv? Kan en implementeringsstudie av lungcancerscreening vara vägen fram? Hur gör vi?

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer