2022 höst

Lungfibros en svårdiagnostiserad sjukdom – vad kan vi förbättra?

arrangör:
Boehringer Ingelheim AB
Medverkande:

Aladdin Mohammad, docent och överläkare vid reumatologiska kliniken vid Skånes Universitetssjukhus i Lund
Camilla Waltersson Grönvall (M) sjukvårdspolitisk talesperson, ledamot i Socialutskottet
Petter Odmark, analyschef vid Reform Society
Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Boehringer Ingelheim

PC-SE-102743

om panelsamtalet:

Idag kan det ta månader, upp till flera år innan en person som lider av lungfibros får sin diagnos. Det kan vara så att personen har rökt tidigare och gått för luftvägsbesvär hos en läkare, och att läkaren gjort bedömningen att sjukdomen är en rökrelaterad sjukdom som KOL. Eftersom dessa diagnoser är vanligare kan det vara så att läkaren nöjer sig med en vanligare diagnos. I andra fall kan personen själv tolka ökad andfåddhet och hosta som nedsatt kondition. Det finns flera förklaringar till varför det går lång tid innan den som drabbats får sin diagnos. Felbedömningar leder tyvärr till brister i omhändertagande av personer som snabbt behöver tillgång till bromsande behandling. Seminariet syftar till att belysa olika hinder för en jämlik vård vid omhändertagandet av personer med lungfibros.

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer