2022 Almedalen

Minska glappet – hög tid för en modern kronikervård

arrangör:
Nordic Infucare
Medverkande:

Anders W Jonsson (C) ledamot i socialutskottet
Eva-Lena Jansson, ordförande i Parkinsonförbundet
Johan Hultberg (M) ledamot i socialutskottet
Petter Odmark, analyschef på Reform Society
Thomas Magnusson, ordförande i Diabetes Sverige
Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Nordic Infucare.

om panelsamtalet:

Det finns idag ett glapp i vårdens stöd till personer som lever med kroniska sjukdomar. Många personer lämnas alltför ensamma att hantera sin kroniska sjukdom utan att vara tillräckligt rustade för vad det innebär, vilket leder till ökad risk för sämre livskvalitet och komplikationer. Kronikervården har hittills misslyckats med att nå tillräckligt goda resultat och inom många områden är det alldeles för få som når viktiga behandlingsmål. Varje person som lämnas alltför ensam att hantera sin kroniska sjukdom utan att vara tillräckligt rustad för det innebär ökade risker för sämre livskvalitet och komplikationer som i sig är vårdkrävande.
I en rapport framtagen på upprdag av Nordic Infucare presenteras ett förslag på reform som kan ge det stöd som behövs i en kronikers vardag. Vårdval kronikerstöd, där vårdgivaren är beställaren vilket innebär att tillgången till de nya stödtjänsterna baseras på vårdbeslut. Kan detta var en modell för att sluta glappet mellan vårdmötet och vardagen?

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer