2023 höst

Multidisciplinär samverkan krävs för en jämlik lungfibrosvård

arrangör:
Boehringer Ingelheim AB
Medverkande:

Eva Milger Björk, ordförande i Riksföreningen för systemisk skleros

Karina Gheorghe, reumatolog och medicinskt ansvarig läkare för systemisk sklerosmottagning på Karolinska Universitetssjukhuset

Olof Pettersson, specialistläkare vid bild – och funktionsmedicinskt centrum (röntgen) på Akademiska sjukhuset i Uppsala

Thomas Andersson, vice ordförande i Lungfibrosföreningen

Össur Emilsson specialistläkare inom lung- och internmedicin på Akademiska sjukhuset

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society Company

om panelsamtalet:

Lungfibros är en ovanlig men kronisk sjukdom som successivt leder till en kraftigt försämrad förmåga att andas. Lungfibros kan inte botas - en förlorad lungfunktion till följd av lungfibros går inte att få tillbaka. Men progressionen går att bromsa ifall upptäckt och omhändertagande sker i tid.

Eftersom lungfibros är en sjukdom med många dimensioner, så är ett multidisciplinärt arbetssätt viktigt vid beslut om både diagnos och omhändertagande. Det inkluderar bland annat lungläkare, reumatolog och radiolog. Multidisciplinära team och ronder finns dock bara på ett fåtal ställen i landet. Vad krävs för att skapa multidisciplinär samverkan på fler ställen och fånga upp fler patienter innan det är för sent?

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer