2021 Almedalen

Obesitas är en sjukdom - Hur svårt ska det vara att förstå?

arrangör:
Novo Nordisk
Medverkande:

Acko Ankarberg Johansson (KD) ordförande socialutskottet
Christine Lorne (C) sjukvårdspolitisk talesperson, Region Stockholm
Jenny Vinglid, generalsekreterare i HOBS, Hälsa oberoende av storlek
Sofia Ernestam, verksamhetschef Region Stockholm
Tomas Lindén, avdelningschef Socialstyrelsen
Moderator: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Novo Nordisk.

om panelsamtalet:


Patienter med obesitas utsätts för kränkande behandling i kontakt med vården. Konsekvensen blir att svårt sjuka personer inte får den sjukvård de så väl behöver och förtjänar. Ett antal rapporter visar att läget har förvärrats ytterligare under pandemin. I slutet av året kommer Socialstyrelsen att presentera nationella riktlinjer för obesitas. Det skapar förväntningar hos en utsatt patientgrupp men hur ska dessa riktlinjer implementeras och hur ska kunskapen om obesitas öka i hälso- och sjukvården?

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer