2022 höst

Nya behandlingar, nytt hopp – kan en nära cancervård vara lösningen?

arrangör:
Bristol Myers Squibb
Medverkande:

Désirée Pehtrus (KD) vårdutvecklingsregionråd i Region Stockholm
Johan Hultberg (M) ledamot i socialutskottet
Magnus Lagerlund, verksamhetschef och överläkare vid onkologiska kliniken länssjukhuset i Kalmar på samt sammankallande i onkologichefsnätverket (distans)
Margareta Haag, ordförande i Nätverket mot cancer
Marianne van Rooijen, sjukhusdirektör för Akademiska Sjukhuset i Uppsala
Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Bristol Myers Squibb.

om panelsamtalet:

Antalet personer som lever med en cancerdiagnos ökar med mellan 7 och 15 procent varje år. Behandling med immunterapi inom ett flertal cancerområden har dramatiskt förändrat överlevnaden för ett stort antal personer som drabbats av cancer. Dessutom kan fler tumörformer behandlas, ofta i ett tidigare stadie.
Alla dessa förändringar är bra för patienterna, men utvecklingen ställer nya krav på en redan ansträngd cancervård. Det handlar inte bara om att fler resurser behövs, utan även hur cancervården ska organiseras för att kunna erbjuda en medicinskt motiverad behandling till alla patienter som är i behov av vård. Idag saknar dessutom många av Sveriges onkologkliniker personal för att kunna administrera alla nya cancerbehandlingar.
Vilka lösningar finns för att attrahera mer kompetens till cancersjukvården och under vilka former man kan behandla personer med cancer? Utvecklingen går mot att alltmer vård flyttas ut från sjukhusen mot en nära vård, och mer konkret, hur skulle en nära cancervård kunna se ut? Positiva initiativ pågår i flera regioner. Nästan all verksamhet är poliklinisk och professionen tittar hela tiden på vad de drabbade kan göra själva, exempelvis att koppla bort pumpar samt att involvera primärvården. I Region Uppsala har man försökt att finna nya lösningar och ett exempel är utvecklingsprojektet ”Cancervård närmare hemmet” där sjuksköterskor ger behandling till personer med cancer i en vårdbuss som finns i Enköping.
Hur skapar vi en cancervård som är attraktiv för vårdpersonal och cancerdrabbade och ger förutsättningar att behandla den ökande gruppen patienter med cancer?

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer