2024 vår

ADHD i skolan – vikten av tidigt stöd

arrangör:
Takeda
Medverkande:

Medverkande:

Anki Sandberg, ordförande i Riksförbundet Attention

Fredrik Malm (L), ordförande i riksdagens utbildningsutskott

Karin Sundin (S), ersättare i riksdagens socialutskott

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society Company

om panelsamtalet:

Hög skolfrånvaro, psykisk ohälsa, oavslutade utbildningar, svårigheter i arbetslivet och utslitna föräldrar. Konsekvenserna blir tunga när barn och unga med ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) inte får diagnos och stöd i tid.

I en färsk enkätrapport har Riksförbundet Attention fått svar från 2 700 vårdnadshavare till barn och unga med NPF*. De vittnar om en alarmerande situation. Sex av tio elever har svårt att hänga med i skolan eller ligger långt efter. Hälften av föräldrarna anger att deras barn inte får det stöd och de anpassningar de behöver.

Cirka 10% av eleverna i grundskolan har någon form av NPF enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten.** En hälsoekonomisk analys av Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, utförd på uppdrag av Takeda, visar att satsningar i skolan skulle ge mångfalt tillbaka – till samhället, till barnen och till deras anhöriga.

Socialstyrelsen är tydlig i sina nationella riktlinjer om det stöd barnen behöver i skolan och av vården. Men hur ska vi lyckas?

*Riksförbundet Attentions Skolenkät 2023

**Specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida: https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/neuropsykiatriska-funktionsnedsattningar-npf/

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer