2021 höst

Patientmakt eller vanmakt – vill vi verkligen öka patientens inflytande över sin egen vård och behandling?

arrangör:
Janssen
Medverkande:

Margareta Haag, ordförande i Nätverket mot cancer
Maria Arroyo, samhällspolitisk chef på Janssen
Samtalsledare:Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Janssen
EM-80147.

om panelsamtalet:

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys presenterade tidigare i år rapporten ”Vården ur befolkningens perspektiv 2020” och konstaterar att en fast vårdkontakt är en nyckelfaktor för god kvalitet. Undersökningen visar att Sverige har lägst personlig kontinuitet i kontakterna mellan patient och vårdpersonal. Den samlade bilden för svensk del är nedslående. Resultatet visar att det finns stora brister i den svenska sjukvården, som långa väntetider, brister i information mellan sluten och öppen vård, dålig tillgång till stödsamtal och behandling för personer med psykisk ohälsa. Samordning och stöd till personer med komplexa sjukdomsbilder fungerar dåligt, och i vissa fall saknas den helt. Sammantaget har patientens faktiska ställning inte förbättrats sedan patientlagen infördes 2015 utan i stället försvagats inom de flesta ovanstående områden.

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer