2022 vår

Patienträttighetslag?

arrangör:
Janssen
Medverkande:

Calle Waller, vårdpolitisk talesperson i Prostatacancerförbundet
Karin Båtelson, tidigare ordförande i Sjukhusläkarna samt klinisk neurofysiolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Marianne Brehmer, docent och överläkare, tidigare klinikchef på urologkliniken vid Århus universitetssjukhus i Danmark
Palle Osther, professor i urologi och forskningsledare vid Urologiskt Forskningscentrum vid Syddansk Universitet
Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Janssen.

om panelsamtalet:

Har svenska patienter någon rättslig ställning? Till skillnad från i Danmark har vi i Sverige mycket få rättigheter. Du har rätt till vård om du är sjuk. Du har rätt att tacka nej till vård. Du har rätt att se din journal. Du har rätt till en second opinion – men bara om vården samtycker till det. I Danmark ser det annorlunda ut. De standardiserade vårdförloppen för exempelvis cancer är lag i Danmark, mot i Sverige där ledtiderna bara är rekommendationer. Kan kliniken i Danmark inte ge en patient med malign cancer en behandling inom den utsatta ledtiden är kliniken skyldig att hjälpa patienten att få den i första hand på en klinik i regionen. Kan ingen klinik i regionen ta emot patienten så ska man hjälpa patienten att i andra hand få behandlingen i en annan region och om inte det går är det sjukhusets plikt att hitta en tid utanför landet. I Sverige finns inga sådana rättigheter för patienterna.
Bör även Sverige besluta om en patienträttighetslag?

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer