2021 höst

Personer med psykisk sjukdom har självklart rätt till jämlik och kunskapsbaserad vård, varför är det inte så?

arrangör:
Janssen
Medverkande:

Barbro Hejdenberg Ronsten, ordförande i Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH
Eva Lund, public affairs manager på Janssen
Ing-Marie Wieselgren, specialistläkare i psykiatri och projektchef vid Uppdrag psykisk hälsa, SKR
Lars Häggström, specialistläkare i psykiatri vid Affecta psykiatrimottagning i Halmstad
Susanne Nordling (MP) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämndens psykiatriberedning i Region Stockholm
Medverkande uppdateras löpande.
Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Janssen.

om panelsamtalet:

Personer med psykisk sjukdom har självklart rätt till jämlik och kunskapsbaserad vård, varför är det inte så?
Personer med psykisk ohälsa ska ha samma tillgång till en jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg av god kvalitet, som personer med somatisk ohälsa. ”Psykisk ohälsa” är en av våra största samhällsutmaningar. Enligt en rapport som WHO tog fram 2018 kommer psykisk ohälsa och psykisk sjukdom att vara den största sjukdomsbördan i så gott som hela världen år 2030. Psykisk ohälsa kostar idag samhället ofantliga summor och olika regeringar har satsat många miljarder för att stimulera utveckling inom området.
Trots detta går inte förbättringsarbetet tillräckligt fort. Vid dagens samtal kommer vi att prata om skillnaden mellan psykisk ohälsa och psykisk sjukdom med fokus på behandlingsresistent depression. Vad går att, och vad vill vi på riktigt förändra i system och organisation för öka tillgänglighet till psykiatrin för de som behöver? Får rätt patient, tillgång till de effektivaste behandlingarna? Det är några frågor som vi behöver fundera på om vi ska leva upp till mottot att ”Alla människor är värda ett gott liv utifrån de förutsättningar som finns”.

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer