2023 höst

Rätt ansvar på rätt plats – så kan företagshälsovården sköta sjukförsäkringen

arrangör:
Sveriges Företagshälsor
Medverkande:

Irene Svenonius (M), oppositionsregionråd i Region Stockholm

Peter Munck af Rosenschiöld, vd på Sveriges Företagshälsor

Petter Odmark, analyschef på Reform Society Company

Lukas Johannesson (C), hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm samt läkare på Danderyds sjukhus

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society Company

om panelsamtalet:

Sjukfrånvaron ökar igen. Den politiska cykeln upprepar sig, åtstramningar följs av uppmjukningar. Pendeln svänger fram och tillbaka men för lite görs för att lösa grundläggande problem i systemet. Regeländringar och förskjutningar i tillämpningen kan förändra nivån, få kostnaderna att röra sig nedåt eller uppåt. Men de får inte processen att fungera bättre. I sig gör de inte att färre drabbas eller att fler kommer tillbaka snabbare. För detta krävs också andra insatser – insatser som mer handlar om processen än om tidsgränser och lagstiftningsbegrepp.Sveriges Företagshälsor presenterade 2022 en rapport om arbetsplatsen som den saknade pusselbiten i sjukvårdsdebatten.  

Anmärkningsvärt nog kan samma sak sägas om sjukförsäkringsdebatten. Det mesta av diskussionen handlar om andra arenor och aktörer. Det förs en intensiv debatt om Försäkringskassan, läkarnas arbete med sjukintyg har utretts och den eviga frågan om samordning mellan olika kringaktörer är ständigt aktuell. Betydligt mer sällan riktas blicken mot de arbetsplatser som är själva kärnan i mötet mellan sjukdom och arbete. Sveriges Företagshälsor presenterar nu en rapport som gör tvärtom – den placerar arbetsplatserna i centrum och skissar på en modell där företagshälsan tar över delar av ansvaret för sjukförsäkringen.

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer