2022 Almedalen

Rörelse vs Skärmtid – den nya ungdomsrörelsen

arrangör:
Skistar
Medverkande:

Carl Johan Sundberg, professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi samt prefekt vid institutionen för lärande, informatik, management och etik, LIME, vid Karolinska Institutet
Fanny Sjödin, hållbarhetschef på SkiStar
Nils Van der Poel, flerfaldig OS-guldvinnare, världsrekordhållare i skridsko och ambassadör för SkiStar
Ulrika Jörgensen (M) riksdagsledamot
Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: SkiStar.

om panelsamtalet:

Dagens ungdomsgeneration är den första som har en kortare förväntad livslängd än sina föräldrar. Varje timme barn sitter stilla framför skärmar är en utebliven timme av fysisk aktivitet. Samtidigt vet vi att rörelse motverkar så väl kroniska sjukdomar som psykisk hälsa, och att det oftast är i ung ålder som goda vanor byggs. Vilka insatser behövs från samhället för att väcka lusten hos barn att leva fysiskt aktiva liv, och vem tar ansvaret för att det ska hända?Med en utgångspunkt i glädjen som fysisk aktivitet ger kommer det här seminariet behandla hälsovinster och mervärden det fysiska utövandet kan bidra till. Flerfaldiga OS-guldvinnaren och världsrekordhållaren tillika SkiStars ambassadör Nils Van der Poel kommer berätta om hur han har hittat motivation till sin träning också med fokus på hållbart idrottande. Carl Johan Sundberg, forskare i molekylär arbetsfysiologi, redogör för anledningarna till varför det är så viktigt med fysisk aktivitet på såväl mikro- som makronivå. Ulrika Jörgensen (M) bidrar med det politiska perspektivet och kommer prata om samhällsinsatserna som behövs för att öka intresset och lusten för fysisk aktivitet för unga, medan SkiStars hållbarhetschef Fanny Sjödin ska resonera kring hur aktörer som SkiStar kan ta ansvar för att unga rör på sig mer genom sina fjällanläggningar men även utanför.

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer