2022 Almedalen

Så får alla cancerpatienter tillgång till precisionsmedicin!

arrangör:
Nollvision Cancer
Genomic Medicine Sweden
SciLifeLab
Medverkande:

Anna Martling, professor i kirurgi vid Karolinska Institutet och överläkare på Karolinska universitetssjukhuset, ”Årets cancerforskare” 2021
Björn Eriksson, generaldirektör vid Läkemedelsverket
Camilla Waltersson Grönvall (M) socialpolitisk talesperson och ledamot i socialutskottet
Hans Hägglund, nationell cancersamordnare vid Sveriges Kommuner och Regioner
Stefan Vlachos, ingenjör och innovationsledare samt chef för Health Works, ett initiativ från AstraZeneca
Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Nollvision cancer, Genomic Medicine Sweden och SciLifeLab.

om panelsamtalet:

Precisionsmedicin drivs av forskning och innovation, men dess utveckling och implementering kräver ett kontinuum av åtgärder i hälso- och sjukvården. Vad behöver göras och vilka investeringar krävs så att precisionsmedicin kan användas för att säkerställa en god, jämlik och effektiv cancervård? Life science-strategin har satt ramverket och ambitionen för utvecklingen av precisionsmedicin i Sverige.
Behandlingens natur, det vill säga att den i olika grad är anpassad efter individens unika behov och förutsättningar, ställer unika krav på både forskningen och sjukvården, inte minst då gränsen mellan det som traditionellt betecknas som sjukvård och forskning blir mindre uttalad. Hur kan nationella precisionsmedicinska studier, ny teknik och nya betalningsmodeller användas för att modernisera cancervården på ett hållbart och jämlikt sätt, till nytta för den enskilde patienten och för samhället i stort? Hur gör vi för att alla cancerpatienter som behöver, verkligen får tillgång till precisionsmedicin?

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer