2023 vår

Så kan regionerna bidra till att den narkotikarelaterade dödligheten minskar

arrangör:
Indivior
Medverkande:

Birgitta Johansson Huuva (C) regionråd Region Norrbotten
Carina Örgård (V) vice ordförande i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen
Charlotte Gedeon, överläkare och specialist i psykiatri samt ISAM [2]- specialist i beroendemedicin vid Humana Solstenen i Skåne AB
Johan Hultberg (M) ledamot i socialutskottet
Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society Company
Arrangör: Indivior.

om panelsamtalet:

Sverige har Europas kanske högsta narkotikarelaterade dödlighet. Människor i en av samhällets mest utsatta grupper får idag inte den vård de behöver. Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende, LARO, har vetenskapligt bevisat goda effekter för minskad dödlighet och förbättrad livskvalitet. Enligt en ny rapport [1] är det tydligt att Sveriges regioner inte erbjuder vård och behandling i den mån som behövs.
Det finns för få LARO-mottagningar, och öppettiderna är begränsade. Ersättningsmodeller är inte anpassade efter nya arbetssätt och läkemedel. Efterfrågan är också betydligt högre än vad som registreras. Så snart en mottagning öppnar sina dörrar, fylls den med patienter. Det är en viktig signal om att regionerna behöver anpassa sitt vårdutbud.
I detta seminarium diskuterar vi lösningar och konkreta åtgärder för att varje individ, också den med de allra sämsta förutsättningarna, ska få en chans till så god hälsa som möjligt – och verktyg att kunna leva ett värdigt liv.
[1] Så kan Sveriges höga narkotikadödlighet minska
[2] ISAM är en organisation för kliniker och har medlemmar över hela världen. Organisationen har till uppgift att uppmuntra och sprida information och idéer kring såväl farmakologisk som icke-farmakologisk beroendeforskning, behandling och patientmottagande

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer