2023 höst

Så utvecklar vi morgondagens hälso- och sjukvård

arrangör:
Janssen
Medverkande:

Kjell Ivarsson, docent och nationell cancersamordnare på SKR

Maria Arroyo, samhällspolitisk chef på Janssen

Margareta Haag, ordförande i Nätverket mot cancer

Richard Rosenquist Brandell, överläkare och professor i genetik vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi på Karolinska sjukhuset samt föreståndare för GMS (Genomic Medicin Sweden)

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society Company

EM-144936

om panelsamtalet:

Med den nationella life science-strategin i fokus har Janssen försökt att förstärka och fördjupa beslutsfattarnas kunskap om värdet av en effektiv process för tillgång till nya terapier, fler kliniska studier och inte minst behovet att höja blicken och spana i omvärlden.

Detta arbete har genomförts genom ett antal dialogmöten med ledande politiker, tjänstemän och patienter.  Baserat på dessa samtal, olika rapporter och genomlysning av aktuell life science-omvärld har Janssen tagit fram ett positionspapper, #vi forskar för livet – för patienternas bästa.

Mycket har hänt, och nu är Janssen redo att ta nästa steg och fortsätta arbetet med att bidra till den nationella life science-strategin, så att vi kan nå målet att Sverige ska vara en ledande life science-nation.

Idag har vi fokus på

·       Kliniska studier – fler företagsinitierade studier i svensk hälso- och sjukvård

·       Effektiv och jämlik tillgång – verka för mer jämlik implementering av precisionsmedicin

·       Patientengagemang – stärka patienternas inflytande i beslutsprocesser

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer