2021 vår

Hur pandemin påverkat studenternas psykiska hälsa och studenthälsans uppdrag

arrangör:
Saco
Medverkande:

Medverkande:
Albert Ohlin, ordförande i Saco studentråd
Anders Söderholm, generaldirektör vid UKÄ
Kristina Taylor, ordförande i Sveriges psykologförbund
Göran Arrius, ordförande i Saco
Marie-Louise Hänel Sandström (M) ledamot i utbildningsutskottet
Mats Berglund (MP) talesperson för högre utbildning och forskning samt ledamot i socialförsäkringsutskottet
Moderator: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: SACO.

om panelsamtalet:

Studielivet har blivit ensammare under pandemin på grund av distansundervisningen, och fler än normalt riskerar att må psykiskt dåligt. Dessa signaler har kommit från Sacoförbundens studentorganisationer, och det har också bekräftats i en rapport från Universitetskanslersämbetet.Studenthälsan på högskolorna är viktig för att nå unga vuxna med insatser som främjar psykisk hälsa och förebygger psykisk ohälsa. Men det finns brister i hur studenthälsan fungerar, enligt en rapport från Saco. I samtalet belyses frågan ur olika perspektiv.

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer