2021 höst

Sjukvården efter corona? utmaningar och reformförslag

arrangör:
Forum for Health Policy
Medverkande:

Catharina Barkman, Project Director, Forum för Health Policy
Kristina Ström Olsson, hälsostrateg och chef Public Affairs på Länsförsäkringar
Karin Thalen, sjukhusdirektör, Stockholms Sjukhem
Madeleine Beermann, handläggare Nära vård SKR, tidigare ordförande i Unga Reumatiker
Anders Printz, kanslichef i Vårdförbundet, statlig utredare om samsjuklighet psykisk ohälsa och beroendeproblematik
Mats Eriksson (M), tidigare regionråd och ordförande i SKR
Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik Svenskt Näringsliv
Moderator: Peter Graf, ordförande i Forum för Health Policy, tillika vd för vård- och omsorgsbolaget Tiohundra

Arrangör: Forum för Health Policy.

om panelsamtalet:

Coronapandemin har inneburit stora utmaningar och svåra konsekvenser, och inte minst en enorm påfrestning på vård och omsorg. Enorma insatser och kreativitet, har pushat utvecklingen framåt i snabb takt men vi är fortfarande mitt i en kris. Efter den akuta fasen kommer vi lära mycket av vad som har fungerat och brustit. Men utmaningarna var stora för svensk hälso- och sjukvård redan före coronakrisen. Den långsiktiga diskussionen måste handla mindre om resurstilldelning och mer om hur vi ska använda resurserna. Forum för Health Policy publicerar en rapport i samband med seminariet med förslag på åtgärder.

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer