2022 höst

Sjukvårdsekonomi, samhällsekonomi, god hälsa – vad är viktigast?

arrangör:
Bristol Myers Squibb
Medverkande:

Christoffer Holmberg, hälsoekonom på Bristol Myers Squibb
Ida Drougge (M) ledamot i finansutskottet
Fredrik Holst, chef på sektionen ekonomisk analys vid Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
Irene Svenonius (M) oppositionsregionråd i Region Stockholm
Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Bristol Myers Squibb.

om panelsamtalet:

Det är ett välkänt faktum att efterfrågan - därmed belastningen på - vården stadigt ökar. Allt fler i befolkningen behöver vara med och dela på utbudet, dvs. våra gemensamma vårdresurser.
Orsakerna är många men kan främst härledas till en åldrande befolkning, att många fler överlever tidigare obotbara cancersjukdomar och svåra, kroniska sjukdomar.
Utvecklingen inom hälso- och sjukvården går snabbt framåt och erbjuder bättre möjligheter till prevention och minskad sjuklighet, bland annat genom skräddarsydd diagnostik och behandling. Det handlar om att använda våra resurser smartare, investera rätt och träffsäkert, för patientens bästa. För att skapa nytta för så många som möjligt, bidra till förändring och få till ett paradigmskifte inom hälso- och sjukvården behövs nytänkande, innovation och ett ökat fokus på vad som skapar värde inom vården och för patienten - men även vad som är hållbart på sikt för samhället.
Hur kan vi på ett effektivt sätt använda våra resurser för att möta dagens och morgondagens utmaningar?

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer