2022 vår

Tarmcancer på liv och död?

arrangör:
ILCO, Tarm- uro- och stomiförbundet
Medverkande:

Charlotte Bygdemo, förbundsordförande i ILCO, Tarm- uro- och stomiförbundet
Lena Sharp, verksamhetschef vid RCC Stockholm Gotland
Marika Sventelius, nationell samordningssjuksköterska för screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer vid enheten för cancerprevention och screening vid RCC Stockholm Gotland
Marina Fredriksson, ordförande i ILCO Stockholm
Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: ILCO, Tarm- uro- och stomiförbundet

Med finansiellt stöd från Amgen, Merck och Roche.

om panelsamtalet:

Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen bland kvinnor och män i Sverige. Varje år drabbas cirka 4 100 personer av tjocktarmscancer och 2 100 av ändtarmscancer. Införs allmän screening för tjock- och ändtarmscancer för alla mellan 60 och 74 år beräknas 300 liv per år kunna sparas.
Tidig upptäckt och behandling innebär att nästan alla patienter kan botas. Dessutom kan förstadier till tjock- och ändtarmscancer upptäckas och tas bort så att cancer inte behöver utvecklas.
Socialstyrelsen rekommenderar screening för tjock- och ändtarmscancer för alla i Sverige i åldern 60–74 år. Stockholm och Gotland erbjuder sedan länge invånarna provtagning för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer. Övriga regioner planerar för att successivt kunna starta screeningprogrammet för tidig upptäckt av cancer i tjock- och ändtarm.
Är det verkligen rimligt att bostadsort ska avgöra när man blir kallad till screening?

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer