2023 höst

Tiden har inte stannat, men den har blivit mer dyrbar - om livet med Alzheimers sjukdom

arrangör:
BioArctic
Eisai
Medverkande:

Frida Nobel, överläkare i geriatrik och medicinalråd på Socialstyrelsen

Håkan Skanum, ordförande i Alzheimer Sverige

Ingvar Carlsson, anhörig och tidigare statsminister

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society Company

om panelsamtalet:

Att få diagnosen Alzheimers sjukdom är naturligtvis chockartat. Bakom varje drabbad person står en eller flera anhöriga. Att vara anhörig till en person med Alzheimers sjukdom kan vara en orolig och krokig resa. Många känner sig ensamma i utmaningen.

Vården av personer med nyligen diagnostiserad Alzheimers sjukdom har många brister. Primärvården saknar både resurser och kompetens, och sjukvården är inte jämlik över landet.

Enligt Socialstyrelsens statistik över dödsorsaker år 2022 är Alzheimers sjukdom vår dödligaste folksjukdom och som drabbar allt fler[1]. Den innebär både ett stort lidande för de drabbade och stora kostnader för samhället. Därför behöver vi en nationell plan för Alzheimers sjukdom!


[1] Socialstyrelsen (2022). Statistik om dödsorsaker år 2021. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2022-6-8020.pdf (senast nedladdad 2023-10-20

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer