2022 Almedalen

Urinblåsecancer – varje dag räknas. Samverkan kan rädda liv!

arrangör:
Merck
Pfizer
ILCO, Tarm- uro- och stomiförbundet
Medverkande:

Charlotte Bygdemo, ordförande i ILCO, Tarm- uro- och stomiförbundet
Hans Hägglund, överläkare, professor och nationell cancersamordnare vid Sveriges Kommuner och Regioner samt ordförande i Regionala cancercentrum i samverkan
Marina Tuutma, ordförande i Svenska Distriktsläkarföreningen och andre vice ordförande i Sveriges Läkarförbund
Petter Kollberg, överläkare och urolog på Norrlands universitetssjukhus i Umeå
Petter Odmark, analyschef på Reform Society
Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet, Merck, Pfizer.

om panelsamtalet:

Urinblåsecancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. Om den behandlas i tid är prognosen oftast god, men långa ledtider från remiss till behandling försämrar prognosen avsevärt. På flera håll i Sverige har man lyckats korta ned ledtiderna men det räcker inte. Fler behöver ta efter.
Förra året anordnade patientföreningen ILCO, Tarm- uro och stomiförbundet tillsammans med Merck och Pfizer en debatt där man diskuterade goda exempel på insatser i vården som förkortat tiden till diagnos av urinblåsecancer. Det blev tydligt att regioner med sämre statistik inte tar efter dessa goda exempel och att kunskapsutbytet mellan regionerna kan förbättras. Det finns fortfarande stora skillnader hur snabbt och vilken vård urinblåsecancerpatienter får beroende på var de bor. I år kommer debatten att följas upp med representanter från vården, Regionala cancercentrum i samverkan och patientorganisationen ILCO för att diskutera hur positiva insatser ska kunna spridas mellan regioner på ett mer effektivt sätt, hur patientorganisationerna kan driva på frågan ute i landet och vad Regionala cancercentrum i samverkan gör för att förbättra situationen.
En rapport som visar nulägesstatus för Sveriges urinblåsecancerpatienter kommer att ligga till grund för diskussionen.

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer