2024 vår

Utdelning av Apotekarsocietetens pris för bästa patientinformation

arrangör:
Apotekarsocieteten
Medverkande:

Medverkande:

Anders Henriksson (S) styrelseordförande, SKR

Pristagaren (hemlig)

Yllka Rama, ledamot i Apotekarsocietetens sektion för läkemedelsinformation

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society Company

om panelsamtalet:

Kunskap om och användning av receptbelagda läkemedel hos allmänheten är en av de viktigaste patientsäkerhetsfrågorna som hälso- och sjukvården brottas med. Att behandlas med ett läkemedel kräver ofta att patienten ska läsa och förstå den så kallade bipacksedeln som följer med det läkemedel som hämtas ut på apoteket. Den är för en lekman ofta svårbegriplig och kan uppfattas som otydlig. Här har vårdpersonal och apotek en viktig informativ roll. Apotekarsocieteten har sedan många år dragit sitt strå till stacken genom att årligen utlysa ett pris för ”Bästa patientinformation”. Idag presenteras årets vinnare.

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer