2022 vår

Varför erbjuds inte alla cancerpatienter gentestning?

arrangör:
Roche AB
Medverkande:

Anna-Lena Danielsson (S) ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västerbotten
Camilla Waltersson Grönvall (M) sjukvårdspolitisk talesperson samt ledamot i Socialutskottet
Karin Liljelund, vice ordförande i Lungcancerföreningen
Nils Wilking, legitimerad läkare samt docent och specialist i onkologi vid Karolinska Institutet
Richard Rosenquist Brandell, specialist i klinisk genetik vid Karolinska Universitetssjukhuset samt ordförande i Genomic Medicine Sweden
Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Roche.

om panelsamtalet:

Inom precisionsmedicin utvecklas läkemedel som är skräddarsydda för patienter med en viss genetisk mutation. För att veta om en patient kan behandlas med ett visst läkemedel måste gentestning genomföras. För vuxna cancerpatienter handlar det om att alla patienter ska erbjudas bred gentestning för att kunna matcha patienten mot potentiella behandlingsalternativ.
Utvecklingen går snabbt på detta område och kunskap är färskvara. Regionerna behöver satsa på att utbilda vårdpersonalen i gentestning och hur man ska använda resultatet av testerna.
Varför erbjuds inte alla cancerpatienter i Sverige bred gentestning och vad krävs för att så ska ske? Idag är det bara 5–6 000 patienter årligen med solida tumörer som gentestas samtidigt som 65 000 personer får en cancerdiagnos varje år.
Ska verkligen bostadsort avgöra om jag får möjlighet att testa mig eller inte?

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer