2022 Almedalen

Varför vet så få att alkohol orsakar cancer?

arrangör:
Systembolaget
Medverkande:

Ann Carlsson Meyer, vd på Systembolaget
Camilla Waltersson Grönvall (M) socialpolitisk talesperson och ledamot i socialutskottet
Hans Hägglund, nationell cancersamordnare vid Sveriges Kommuner och Regioner och ordförande i Nollvision cancer
Karin Rågsjö (V) socialpolitisk talesperson och ledamot i socialutskottet
Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet
Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Systembolaget.

om panelsamtalet:

I regeringens förnyade ANDTS-strategi för 2021–2025 är en av utgångspunkterna att Sverige ska bli bättre på att förbygga ohälsa orsakad av alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar.
Den samlade forskningen visar en tydlig koppling mellan alkohol och olika cancerformer. Det finns inte någon säker riskkonsumtionsnivå utan även måttlig alkoholkonsumtion ökar risken för cancer. Konsumtion av alkohol är, efter rökning, den näst största faktorn bakom sjukdomsbördan av cancer globalt. I Sverige handlar det om runt 1300 cancerfall om året relaterade till alkoholkonsumtion.
Trots det är det få svenskar som känner till sambandet. Sverige är det land i EU där medborgarna har lägst kunskaper om denna koppling. Inte ens bland vårdpersonal är detta sambant särskilt känt.
Vilka åtgärder krävs för att kunskapen om sambandet mellan alkohol och cancer ska öka och vems ansvar är det? Hur kan vi skapa en liknande koppling mellan alkohol och cancerrisk som det finns med tobaksrökning?

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer