2022 Almedalen

Vem styr MS-vården – patient eller process?

arrangör:
Merck
Medverkande:

Anna Cunningham, legitimerad sjuksköterska och nationell koordinator för svenska MS-registret
Eva Helmersson, föreläsare och författare, egen erfarenhet av MS
Jesper Petersson, professor i neurologi och enhetschef för kunskapsstyrning och FoU i Region Skåne
Lise Lidbäck, ordförande i Neuroförbundet
Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Merck.

om panelsamtalet:

I ett seminarium i Almedalen 2019 kunde man bland annat konstatera att patientinflytandet i vården fungerade dåligt. Att sjukvården i stor utsträckning inte är organiserad utifrån personer som kan ha sammansatta behov och ofta flera diagnoser. Läkarna har inte tillräckligt med tid för att föra en bra dialog med sina patienter. Samtidigt konstaterades att den långtgående specialiseringen som idag präglar svensk sjukvård har varit avgörande för de betydande medicinska framsteg som finns idag. Detta är till synes ett hopplöst dilemma. Vid Centrum för neurologi som finns på Akademiskt specialistcentrum i Stockholm läns sjukvårdsområde har man startat informationsträffar där de personer som diagnostiserats med MS får lära sig mer om sjukdomen, vad man kan göra själv, hur har man kan hantera trötthet, hur man får livspusslet att gå ihop och hur man pratar med sina barn om MS. Personer med MS, lever med sin sjukdom 365 dagar varje år och vill på riktigt vara delaktiga i sin egen vård och behandling. Vid dagens samtal ska vi fokusera patientdelaktighet, vem är det som styr MS-vården, vad är viktigast – är det processen eller patienten?

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer