2022 höst

Vem vill jobba med precisionsmedicin?

arrangör:
Roche AB
Medverkande:

Daniel Ågren, ansvarig för precisionsmedicin på Roche
Désirée Pethrus (KD) vårdutvecklingsregionråd i Region Stockholm
Mia Johansson Soller, docent och överläkare vid Klinisk genetik på Karolinska Universitetssjukhuset
Patrik Rossi, chef för Tema Cancer vid Karolinska Universitetssjukhuset
Samtalsledare: Göran Hägglund
Arrangör: Roche.

om panelsamtalet:

Införandet av precisionsmedicin i svensk rutinsjukvård kräver helt nya kompetenser.
När avancerad diagnostik och behandling ska användas behövs också personal som kan hantera nya verktyg och möjligheter. Kompetens för att bedriva kliniska studier inom precisionsmedicin liksom användningen och insamlandet av patientdata kräver specialistkunskaper som dagens sjukhus har stor brist på.
Hur löser vi behovet av kompetens inom precisionsmedicin i vården? Vilka nya idéer finns för att locka människor att arbeta med individanpassad diagnostik, beslutsstöd och behandling? Vilka utbildningar behövs? Kan man lära av andra branscher?

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer