2023 Almedalen

Vilka barn ska vi inte slänga ut med badvattnet när vi går mot ökad statlig styrning?

arrangör:
Sanofi
Medverkande:

Acko Ankarberg Johansson (KD) sjukvårdsminister

Fredrik Lundh Sammeli (S) vice ordförande i riksdagens socialutskott

Hans Winberg, generalsekreterare i Stiftelsen Leading Health Care

Nicklas Mårtensson, ordförande i Funktionsrätt Sverige

Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society Company

Arrangör: Sanofi

om panelsamtalet:

När Sverige går mot ökad statlig styrning av vården, i enlighet med Tidöavtalet, vilka aspekter av den nuvarande modellen är då viktiga att behålla – för sjukvården men också för den forskande läkemedelsindustrin?

Efter regeringsbildningen och Tidöavtalets skrivningar om hälso- och sjukvård har frågan om ökad statlig styrning av vården seglat upp som ett av de hetaste diskussionsämnena.

Den kommande utredningen får i uppdrag att analysera och belysa för– och nackdelar, samt lämna förslag på möjligheterna att långsiktigt införa ett delvis eller helt statligt huvudmannaskap. Exakt det hoppas vi att detta seminarium också ska kunna göra.

Vi ser att det är viktigt att göra en internationell utblick mot länder som gått före för att se goda exempel men också lära av deras misstag.

Sverige bör värna om det goda i den nuvarande modellen, samtidigt som den kan vässas för att ännu bättre möta framtida vårdbehov och möjliggöra innovation i framkant. Hur säkerställer vi exempelvis starkare och mer jämlik primärvård?

Sanofi, som en del av en forskande läkemedelsindustrin, vill vara en del i den debatten.

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer