2023 Almedalen

Vilken styrning och organisation av sjukvården ger vård på lika villkor efter behov?

arrangör:
Statens medicinsk-etiska råd (SMER)
Medverkande:

Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister

Ameli Norling, sektionschef för hälso- och sjukvård på SKR

Signild Vallgårda, professor emeritus vid Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet

Sven-Eric Söder, ordförande för Statens medicinsk-etiska råd, Smer

Tobias Alfvén, ordförande för Svenska läkarsällskapet

Arrangör: Statens medicinsk-etiska råd, SMER

om panelsamtalet:

Vilken styrning och organisation krävs för att uppnå hälso- och sjukvårdslagens målsättning om vård på lika villkor efter behov? Vilka mål- och intressekonflikter behöver lösas i framtidens styrning av hälso- och sjukvården? Vad kan vi lära av Danmark som de senaste åren centraliserat styrningen?

(Ej streamat, samtalet kan inte ses i efterhand)

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer