tidigare evenemang

Här hittar du alla tidigare seminarier och panelsamtal. Du kan också se alla inspelningar på Folkhälsodalens playkanal.

Folkhälsodalen Play

folkhälsodalen 22 november 2023

Inspelningarna är under redigering. Vi ber om överseende med eventuella tekniska problem.

Välkommen
Reform Society
Rätt ansvar på rätt plats – så kan företagshälsovården sköta sjukförsäkringen
Sveriges Företagshälsor
Den biologiska revolutionen: hur biosimilarer förändrar sjukvården
Sandoz
Hälsodata – till nytta för patienten
GSK
Tiden har inte stannat, men den har blivit mer dyrbar - om livet med Alzheimers sjukdom
BioArctic
Eisai
Kliniska prövningar – en förutsättning för precisionsmedicin och vice versa
Roche
Kompetensförsörjningen – en ödesfråga för svensk cancervård
Nollvision Cancer
Ett andetag för klimatet
GSK
Multidisciplinär samverkan krävs för en jämlik lungfibrosvård
Boehringer Ingelheim AB
Avveckling av vårdval - påverkar det personer med MS?
Merck
Vad är bäst för patienten – stroke eller tidig diagnos?
Pfizer
Bristol Myers Squibb
Så utvecklar vi morgondagens hälso- och sjukvård
Janssen
Mingel
Reform Society

tidigare folkhälsodalen

Välj evenemang. Klicka på rubriken för att läsa mer om samtalet och se inspelning.

No items found.

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2023

arrangörer